אל נא תשתה יקירי

מכוס התרעלה

כי עייפת מאד

ולא מצאת מרגוע

אל נא תלך יקירי

אל תשקע בגיא

אשלח ידי 

ואחבוקה

אדוות שחורות 

משתרגות בך 

עד כי נדמית לנפול

תהום שאולה

בכחי כי דל

מן היאור משיתיך 

ואפח באפך

רוח חיי