אתה על הקצה

מרגיש מצוין

כל העולם במה

ולא בכדי

היו בני ישראל בתחילה

עובדי עבודה זרה

וכהרף עין

אתה בקנטים

במרה שחורה

משיח לא בא

ואני 

אובדת עצה