שני הורים

ילד אחד

ולא יודעים את הדרך

נרדמו

להמון זמן

הלכו לאיבוד 

בערך

ועד שקמו

לקול חצוצרה

כמעט וכרעו ברך

למי העוז והשררה

ולמי שווה

הערך