ההוי הוא אמר

והיא לא ידעה

את ההבדל בין חושך

לאושר

הלכה לאיבוד ללא אבחנה

מהו צדק ומהו

יושר

נדמתה לאמת 

בכל מהותה

רצתה שיהיה לה

"ה"בוחער

נמוגה לאט

כשהוא אז ראה

את שהיה לו

בבוקר