שמש חורפית מבליחה

על פני המים הצלולים

דרכם אני רואה ברור

פסיפס של אור

מכה ללא רחם במי הקרח

בעוד שפתי נושפות 

בועות של מחשבות

הלב דופק חזק ומתרגל

אני לבד 

ואין עוד