כל מה שנאמר על ידי המשטרה והתביעה בבית המשפט

לרוב מילים ושבועת שקר מוחלט

השוטר שצריך להיות שומר החוק

עושה מהצדק צחוק

הוא רק רוצה להתקדם בדרגות

ולעשות לנו צרות צרורות

השופטים מאמינים להם בכל הזדמנות

גם כשאין בידי החוקרים הוכחות חותכות

הם יעשו את כל המאמצים להביא להרשעתו בדין של הנאשם

יצליחו בלא קושי להלעיט את השופטים בצרור שקרים

והשופטים שלא היו במקום הפשע

יאמינו לשוטרים המגזימים פי תשע

בחוקרים טמון כוח אדירים, אין בהם שום אמונה בחיים

וכל תפקידם להתנכל לאנשים

מי שמעיד נגד שוטרים יסבול מאד בחיים

יתנכלו לו, סיכוייו יהיו קלושים להתמודד עמם

ימררו לו ולמשפחתו את החיים והרגעים הכי יפים

ויאשימום בעבירות שלא ביצעו מעולם

שוטר נאמן לשוטר וגם כאשר אחד מהם ישקר

יחפו עליו חבריו ויטילו את האשמה על החשוד

שחוסר הצדק דוהר בעקבותיו

רבים ומאוחדים נגד הבודד מעידים

ועל מילותם בתוקף עומדים