ללא צו שופט חיפושים על גופו ובביתו עורכים

לפעמים תוך כדי חיפוש מלכודות לו טומנים

בבית המשפט מהשופט יבקשו הארכת ימים

ישתדלו למנוע ממנו פגישה עם עורך דין

לפעמים יחקרו אותו כשידיו מאחורי גבו כבולות באזיקים

אחר כך יבואו המילים היפות, האיומים והמכות

וכאשר הנחקר עדיין לא יודה באשמה

ינסו שלושה שוטרים לאלצו להודות בבושה

תפקידם למצוא אשם ויהי מה

גם אם הנחקר חף מפשע ונקי מאשמה

כדי לסגור את התיק הם יהפכו את האדמה

יטביעו על מצחו אות קין לבושה וכלימה

במצב שכזה השתיקה שווה זהב

מוטב שתעמוד בתוקף על מילותיך בכל מצב

תטען שלא ביצעת שום עבירה

לעיני כל הנוכחים בתחנת המשטרה

ישתדלו מאד להסתיר את צעקותיך

השוטרים יעמידו פנים שלא ראו דבר

בנוסף לכל, בבית המשפט, שבועת שקר יישבעו

שהוא התפרע והתקיף שוטרים - יטענו

ותיק נוסף על תקיפת שוטרים לו יפתחו

אותו ישלחו אל תא המעצר

תועה בוכה בין סורגים

ונפשו מלאה מרורים

?האם הוא נועד לכאלה חיים

במציאות של משטרה אנו חיים

?היש צדק בעולם כזה

?ואם כן, היכן