ילדי אהוב עולמי שמח בחלקך

לא תיקח מאום עמך

שמחת האהבה תחייך לך

המציאות תאיר פנים אליך

החיים יחייכו כלפיך

העולם ירקוד לפניך

לכן תודה לאל שמעליך

שהנך מצליח להניע כל חלק מאבריך

ורואה כל מה שצריך בעיניך

ולכל מקום הלב מוביל את חייך

כל אדם פה הוא אורח זורח

גם האדם העני בחלקו שמח

שוב תודה לאלוקים ותהיה פורח

בני, הכל בקלות ולא בכוח קח

ולבסוף תראה עושר בכיסך מונח

והאושר בכף ידך יהפוך למוצלח