הבנות של ימינו קרירות לא מחפשות שום אהבה

בניגוד לנשים של העבר שהיתה להן מאד חשובה

בעבר חיפשו סקס חום חתונה ואהבה

אמיתית עמוקה ומלאת חוויה

וגבר מבית טוב לא בוגד ומאד אמטין

למרות שהיא אישה אמידה יפה אמיצה ומצליחה

היום תרות אחר מכונית כסף ודירה

אף אם היחס כלפיה יהיה מזלזל ולא עדין

אפילו אם הוא פרפר ובלילה במיטה אינו זמין

כל עוד עשיר אפילו אחד זקן מתאים לה

כאשר לעומתו היא כה צעירה תוססת ורעננה

שתוכל בפני החברות להתגאות ולהשוויץ

ומבוטיק לבוטיק ומכונית וספר לא להחמיץ

לעוף ואת הכסף גם להעיף

ולהוציא לגבר את העיניים והמיץ