ילדי שעשועים נכסף


הגלים הם ילדי השעשועים של האוקיינוס
היבשה היא ארגז החול של אלהים
הוא בונה מגדלים
והגלים מחריבים
לך תבין ילדים