אז כך..
לא רוצה שתלך
משתדלת
זו סתם תקופה שעוברת
אוהבת אותך באמת
ולא רוצה שיהיה אחרת
אפילו אם לפעמים רבים
ויש רגעים קשים
עדיין רוצה לצעוד איתך לכוכבים
אפילו אם על האש יחפים
עדיין נשאר זוג האהובים
קצת קשה  אבל מתגברים
אז סליחה
אם פעמים הייתי כמוסה
לא משנה מה
לא אכנע
מילה אחת קצרה
אוהבת אותך