תת ההכרה שלי
חי דוקא לא רע עם עצמו
לבדו
הוא לא מכיר שום הכרה
ולא מודה בקיומה
מבחינתו
הוא מכיר רק את עצמו
והוא לא תת של שום דבר
כשהוא רוצה לחשוב
הוא קורא להכרה
ואומר לה
את הרי כל כך מודעת
והשפה שלך כל כך מפותחת
קחי כמה זכרונות
ומראות
ודעי אותם
וקראי להם שמות
וקשרי בהם קשרים
ומחשבות
וההכרה אומרת טוב
אני מוכנה לחשוב
אבל אני לא מדברת טוב
הדבור יוצא לי כל כך רציונלי
ולא ספונטני
קח כמה מחשבות
ומלים
ושקף בהן מראות
ודבר
ואז אני מדבר
שומע
ומקשיב