גל של תחושות,

 סערת רגשות!

אתה החיית את התקוות.

הקרח נמס,

התפוגג והפשיר,

ושוב אני חיה בנס,

 בלי תכשיר!!!

אתה הקוסם,

או המקום והזמן

הפגישו בינינו...

(פעימות לבינו בעוצמה...)

ומה יהיה

לא מעניין אף אחד,

כעת חשים  צורך

באושר מוחלט...

( טניה ל.-מ  12.12.10)