מסכים מלמדים אותך

לאיזה כיוון נעים החיים שלך

אנשים בונים את עצמם כל יום

בזמן שאתה עדיין מנסה להציל את עצמך

מדברים שאינם

האם אתה זוכר את הפעם הראשונה, כשראית אותה

האם אתה זוכר את הפעם הראשונה, כשאחת ביד, משהו שלך

הדרכים בהן נסעת, המקומות בהם עצרת

שום דבר מאלה, אין להם עכשיו שום זכר

בזיכרון מופשט, בשירים שבמחברת

אתה מביט על הזמן

כל יום הוא נראה אחרת

אנשים מקימים בית, יש להם משפחה

אתה עדיין נלחם בשדים,

שקופצים מהחדרים הנסתרים, להזכיר לך

שהמחר עוד יבוא, אתה צריך להיות מוכן

האם אתה זוכר את הפעם הראשונה, כשהקשבת למילים והרגשת מוגן

האם אתה זוכר את הפעם הראשונה, כשחיית

אתה מביט עליהם, ומנסה להבין

את הפער במרכז, את השוליים הרחבים

אתה אומר לעצמך, הם לא יכולים לגעת בי

הם לא ייקחו לעולם, את מה שנמצא בתוכי

במגרש המשחקים הישן, ילדים משחקים את אותו משחק

תעצום עיניים, תוכל לראות שם אותך