‏יום שני 30 נובמבר 2009

 

גם בעל פה, וגם בכתב

אני קורא ממרחקים לאמא ולאבא –

באל"ף, הבאה בסוף מלה כממלא מקום של ה' הידיעה.

 

ומה אתך, אברך קטן?

איך נכדיי יפנו אליך ולאשתך מהעולם הבא?