יום שלישי 13 מאי 2008

 

אני קורא,

 

קורא בספר של אחיך,

לשם טיפול מונע בעברית

בל תישמט מפי כלא היתה,

מפי מלא מלים טחונות על דק

 

בין מחשבות כבדות דמויות אבני ריחיים

בליוויה החדגונית של חריקת שניים

אל העתיד הלא נודע לא לי, לא לך...

 

אל העתיד בלתי מופרך קרב ובא,

כדי להביס את ההווה המפוקפק.