יום רביעי 08 יולי 2009

נהיה לי חושך בעיניים,

אך נס היה, גליית ניתק מגע

בחששות לתחבולת המלחמה.

 

עמנו אל עד יום הבא...