בסוף נשארנו רק שנינו

את הורדת נעליים

והיינו יחפים

אחזנו ידיים

והיינו אזוקים

בסוף נשארנו רק שנינו

והעולם הפליג מאיתנו

אל מרחבים לא מוכרים

שטחים שאיש מאיתנו לא ידע לכבוש

בסוף נשארנו רק שנינו

אני הסרתי חולצה

והיינו ערומים

נגענו זה בזו

והיינו נגועים

כמה תפילות נאמרו בשקט

כמה שקט יש במבטים מלאי משמעות

בסוף נשארנו רק שנינו

מכל העולם, איש לא נותר

יכולנו לראות את הסרטים

מתחילים בנקודה בה הגיבור מת

ובסופם, העולם כבר לא היה בטוח

נשארנו רק שנינו

את הסרת את האיפור

והיינו חשופים

דרך המראות צפינו בעצמנו

והיינו נצפים

בסוף נשארנו רק אנחנו

בלי אורות וצללים

לא היינו צריכים יותר מזה

אחרים היו מפריעים לנו

לחיות או למות, או כל מה שבין לבין

אני לא זוכר מתי התחלנו ואיך סיימנו

אבל לוח התוצאות הראה שעמדנו בזה יפה

ושיחקנו כל הערב

והיינו ילדים

והכלים חיכו לנו על הלוח

והיינו דוממים

הלב הרי הבשיל עוד בטרם ידענו למה

וצחקנו בקול, אחר כך בכינו מתוך הרגל

בסוף נשארנו רק שנינו

העולם התרוקן מקול ונביחה

אהבנו את השקט

והיינו שקטים

אהבת אותי, אהבתי אותך

והיינו אחד

האם את זוכרת את זה?

בסוף נשארנו רק שנינו