בלעתי את הכדור והנה הכל נגמר

הקירות הפכו לבנים

החומה נפלה

בלעתי את הכדור

ואני לא יודע מי אני

האם מי שהיה כאן קודם

יכול עכשיו בלבוש אחר

האם מי שאני עכשיו

יישאר כאן,

עד שתבער האש ותשרוף את הבית

ואז אני אנצל

בלעתי את הכדור

במראה לא רואים הבדל

אנשים כבר לא מקשיבים

אבל הקול בראש עכשיו החריש

בלעתי את הכדור

האם זה נגמר?

פתאום החיים לא מדממים

המוות הוא לא כביש מהיר

אני יורה מהבטן את התחושות

והן נעצרות בקיר

בלעתי את הכדור

אני יכול להיות חופשי

מתי אוכל להשתכר

מתי אוכל לדבר אמת

האם זה נגמר?

מה היה כאן קודם

אני מנסה להבין

האם זה הייתי אני

או דמות שיצאה מתוכי

איך הסיפור הזה נגמר

פתאום הלילה לא בהיר

היום לא שחור

הזמן לא נעצר

אנשים הם לא זרים

עכשיו אני יכול להביט במראה

אבל מי שעומד שם

היה שם כבר קודם

בלעתי את הכדור

איך הוא לא עזב

אני לא מבין, לא מבין

מה השתנה