בס"ד

כשאתה מנגן, אני תמיד חייבת, לצרף את קולי. כי משהו קורא, בי לשיר איתך. להשלים, ולשיר, בכיף. אין קץ, בזרימה, אין סופית, גם הפרצוף, שלך. שמחייך, ומזמין, לשירה, כך מבפנים. גורם לי לשיר. מכל חדרי, הלב. ביחד, עם הגיטרה, שלך, סמיילי