תגלי נשמה מאירה

תוחלף בדיי'ה בנהרה

תגלי נשמה מאירה

תטעי עולם לך,בבחירה.

 

ושוב את מאירה

נשמה מלאה בתכלת

כל רוחו, הוו'יתה

מחכים לעת אחרת.

 

תגלי נשמה מאירה

עת שבכית כשגילית

עת שהלכת לך,מהירה.

בדרך הצללית.

 

תגלי נשמה מאירה

עת שהבנת עולם אחר

עת שהיכו בך,- בחירה.

"כי לא כמותי זה הבוחר"

 

תגלי נשמה מאירה

עת שזכה ליבך לראות

את נשמתו הבהירה

והלב המיטהר.

 

ושתי נשמות שמאירות

וחולמות עתיד אחר

ועוטפות בחיבוקן

את הלב המיטהר.

 

שני אורות,ישות אחת.

תגלנה בתקווה אחת.

ולב אחד, תכלת אחת.

ובית אמת לעדי עד.

 

(הערת הכותבת : נכתב ממרומי ה"שנה וחצי" מאז שבחרתי בעולם אחר, אחרי בכיי'ה, ודחיי'ה, כאב ומדון ומעל הכל אמונה שהכל מאיתו והכל לטובה, ולפני החתונה שבפתח בע"ה, אני יכולה להגיד שמצאתי לי בית בעולם שבחרתי לי. .)