בס"ד

.לפעמים החיים הם צחוק אחד, ואנחנו בפנים. לפעמים אנו פוגשים, דמות ונדמה לנו, שפגשנו אותה, כבר לפנים. החיים הם במה, ואנחנו הכוכבים, רק ,כל פעם, בתפקיד אחר. בנוסח אחר, פעם אנחנו, חלשים יותר, פעם המחזקים, אך החיים, סה"כ טומנים, ברובם. הרבה הפתעות, מכל המינים, ומכל הסוגים