בס"ד

מילה קטנה, מילה כבירה, להרגיש. כן להרגיש, סוף סוף בן-אדם, כמוך, חיבוק, כשאני חוזרת, מיום מפרך. ונשיקה, ואיך היה יומך? לא יום, בלי מעש, סתם כך, מבוזבז. אלא גם אדם, עם עניים- ירוקות. ואהבה כה רבה, לחלוק איתו, רבות. וזה כה כיף. כיף לי רבות