מתחיל תקופה ומסיים אחרת

שותה קפה בבוקר בדירה שכורה

עם החברה שהכיר לפני שנה

הוא במצב של המתנה

 

להתחלות של מוסכמות קבועות

של חשיבה שמלחיצה אותו מעט

לאט-לאט הוא נותר בלי הגנה

הוא במצב של המתנה

 

והוא כבר בן עשרים ותשע

לא ילד, לא, לא מבוגר

בן עשרים ותשע

אבל משהו נגמר

 

קיבל משרה, מחתים כרטיס

מוצא לו זמן ביום שישי, סתם בין-ערביים

טפטוף של מים מצית בו הבנה

הוא במצב של המתנה

 

והוא כבר בן עשרים ותשע

לא ילד, לא, לא מבוגר

בן עשרים ותשע

אבל משהו נגמר

 

סוגר דלתות, אומר שלום

משלים עם ויתורים של מה שהוא רוצה

אולי ייצא בסוף אחרי החתונה

ממצב של המתנה