בוא תלך איתי

כי אני יורד לשדות התות

זו לא טעות וזה לא אמיתי בכלל

רק שדות התות לנצח

                  

בעיניים עצומות קל יותר לחיות

מה שרואים לא משתנה

נהיה קשה להיות אדם, אך זה פועל יפה

אז לי דבר לא משנה

 

בוא תלך איתי...

 

אף אחד, אני חושב, בעץ שלי

כלומר, ב"היי" או במצולות

אתה יודע, אינך יכול, אבל שיהיה

נראה שאין לי שאלות

 

בוא תלך איתי...

 

כל הזמן, לא, לפעמים, חושב שזה אני

אתה יודע, אני מודע שזה חלום

אני חושב, לא, מתכוון, לא, כן, הכל טעות

נראה שזה לא במקום

 

בוא תלך איתי

כי אני יורד לשדות התות

זו לא טעות וזה לא אמיתי בכלל

רק שדות התות לנצח

רק שדות התות לנצח

רק שדות התות לנצח