בס"ד

מילותיו תמיד נאמרות בטון נמוך הוא אננו צועק

עדין וחביב מרגיע הוא ומקשיב פועל על פי ההגיון

ולא צועק כשמשהו לא נראה אלא מסביר בענווה