גישה מצויינת,בלתי מגוּלה

לחדירת מחבלים חומקים

כך מוגדר כאן נוף פלאי ונפלא

 מרבד של עצים ירוקים

 

רכס ההרים העומדים בחוסנם

בשפע זוהר שמש פסגותיהם שוחות

אך בעיניו של השומר הצופה הם הנם

נתיב של אלפי הברחות

 

מנסה להבין שפתו של צבא

להיות בקי, פן משהו ישתבש

אך הלב הרוטט מתמלא אהבה

מול היופי הרך, הכובש

 

כל חלומותי עולים אזי ברצף

על תקוה, על פריחה ועל אושר אינסופי

נשכח לו הלחץ, הרעל, הקצף

לא מורגש האפוד החובק את גופי

 

לא לחנם, כמובן, אנו שומרים

זאת ודאי אני יודע, חשיבות לכל מוצב

אך בהביטי על יפעתם של ההרים

זה הלב הגואה, הנוסק מאיליו

עיעי