האישה צורחת, הילדים בוכים. אני ואת בחדר משחקים. האם את יודעת, האם את שומעת. או שרק אני חולה בקדחת? האישה צורחת, הילדים בוכים. אני ואת בחדר משחקים. ולא ירייה, ולא צעקה. כאילו הכל בשבילך נעשה. צורחת בבית, הילדים והאישה. ואת ואני בחדר השינה. לא רואים, לא שומעים. הקימו מדינה? ואיך זה, שלא ידעת. ואיך זה, שלא שאלת. אותך הייתי, מציל ברגע. לפני הפגיעה, הגדולה בקרקע. את ואני, אני ואת. בניינו מקל, של ראש-הממשלה. הילדים צורחים, והאישה בוכה. אני ואת הקמנו משפחה. ראינו הכל נבנה לאט. ועכשיו אני שותה ונחנק. נחנק מאויר, שאת פולטת. תפסיקי כבר את מזוהמת. אני לא נושם, אני מאבד את הראייה, ולא שומע... עברה דקה. תודה רבה, הייתם נחמדים, אבל עכשיו אני הולך לעולמים. אל תדאגו לא התאבדתי, רק נשמתי מאויר רלוונטי. שגרם למותי המהיר, ועכשיו את משלמת את המחיר. ואיך זה, שלא ידעת. ואיך זה, שלא שאלת. אותך הייתי, מציל ברגע. לפני הפגיעה, הגדולה בקרקע. את ואני, אני ואת. בניינו מקל, של ראש-הממשלה.