מדינה דואגת , מדינה מודאגת ,

מדינה אוהבת , מדינה מיסרת ,

ואת דמו היא שופכת .

 

משפחה אוהבת ומתייסרת ,

וגעגועיה מזה שנים דוחקת ,

ובתו כיום לוחמת .

 

בן איבדה המשפחה בקרב ,

רון ארד היקר , בקרב ממנו לא שב ,

ושמו בפי כל, למרות שנרקב בחור מיושב מכל.

 

אדם אשר משכמו ומעלה ,

לוחם , טייס הנוהג להביט מלמעלה ,

בן ובעל , אב אשר בהלם מדינה הותיר .

 

אך הכשל במילוי תפקידה של הממשלה ,

פוגע ומביך את כל המשפחה ,

ולמרות רוחנו אנו שבים לעמק הבכא .

 

ברית דמים חתמנו עם לוחמינו ,

לשים את נפשנו בכפינו ,

על מנת להשיב את בנינו .