שיח שירה בין כוכב סטלה / מוטי פרי-מור ~לא סובל אותי~ צווחה נזעפת, צחוק מר, אוכל קרביים, סם שחור, ראי קודר, שמש גוסס, דמות אפסיים, סיוט אדיר. אני הפצע, והפגיון. הסטירה, וגם הלחי. התלין, והנידון. ~בתשובה לשירי כתבה כוכב סטלה~: ''האם יוקל לך'' מוקדש למוטי פרי מור ואם אסלח לך... אמרח ביוד את הפצעים אשק ללחי הבוערת ואולרי יחתוך בחבל התלין האם יוקל לך מעט...? ואם אוחז בך חזק אראה לך צבעי רקיע אחרים ומהצחוק אסיר את המרירות אם אתחפש לשמש אזרח רק בשבילך מתוך לילך הרע אמחק את הסיוט האם יוקל...? ולו במעט...? האם תסלח אתה לעצמך...? `````````````````````` ~במענה אל כוכב סטלה~: אמרי לי, האם נפשך עיתים נוהרת אל התום הזך. אמרי לי, האם חדוות אוהב כואבת את הדמעה תיזח. אמרי לי, האם בכל יקר תפארת האור יזרח. אמרי לי, האם המיית כינור חודרת אל חדרי לב תברח. אמרי לי, האם קנקן עז שכרת זכרון רע ימח. עמוס תיקווה שחורה מיין, אפליג אל מרחבי האיין. מבכייתך לב לא יבוסם, יגדל מרחק כים. http://stage.org.il/a/MotyPri-mor http://stage.co.il/Authors/CohavStella#author