הם מדברים
מלמעלה ומלמטה
מדברים מלמעלה
על מה שיעשו מלמטה
ככול שמְרֻקָּנִים מלמטה
כך הם פולטים מלמעלה
ארוחות יפהפיות שלמות
מילים מיוחדות ונדירות
ציורים באותיות מתחלפות
תצורות אינסופיות
על הרעב ועל השיממון
על הסבל ועל הכימהון
מלמטה בשפת הסימנים
מלמעלה בשפת המילים
אוי.

23.11.08