חבשוש חבשוש

.

קם בבוקר

דלת לבנה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה