חבשוש חבשוש

.

מעבירים את הזמן

את החיים שביקשתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה