שאלה שקופה אחת

ריחפה בחלל

ואני לא ידעתי

אם שמעו אותה בכלל

היא דקרה לי בלב

בסכין הספק

היא נשכה נשיכות

להכאיב ולפרק

ונותרה לי עוד שאלה

אחרת

קצת חבויה וצועקת נורא

מי יותר בלתי נראית

אני או השאלה?