האם אתה זוכר,

מה הרגשת, לפני שבא הכאב?

האם אתה

מסוגל לחזור

אל הרגע, לפני שהופיע הכאב?

זה כמו

ניסיון לשחזר

את השניות האחרונות

לפני שהגיע הפיצוץ

אתה עומד המום

נבהל מכל מבט

לא מוכן למגע, של היד על הכתף שלך

והכאב, הוא כמו

תמיד היה שם

ואתה לא מצליח

להתנתק ממנו

הרי חלפו שנים רבות

האם אתה בכלל יודע

איך זה לחיות בלעדיו

איך זה לרוץ, בלי ליפול

האם אתה זוכר

איך הרגשת

לפני שהתאהבת

לפני שקרסת

אל תוך עיניה

ונפלת, שבור

האם אתה, מסוגל

למשוך עוד קצת

כדי להגיע אל המיטה החמה

ולהירדם בתוכה

עד שיעבור הכאב

האם תצליח להרגיש

מה שחשים,

כאשר אין מבט עצוב על הפנים

כאשר אין סיבות לצרוח

זה כמו

לנסות, להיזכר

איך צעקת

שהרכב נכנס בקיר

ואתה נרדמת

לא שמעת

את הצופרים,

לא ראית,

איך מרימים אותך,

ומכניסים אותך אל האמבולנס

האם אתה מסוגל עכשיו

לדמיין, איך זה לחיות

בלי הכאב, שאתה מרגיש כל בוקר

שאתה רואה אותה

שהיא לא מסתכלת עלייך

האם אתה מסוגל, להיזכר

איך זה היה לפניה?

לפני שהפיצוץ בא

והעלים אותך בתוכו