עיר אשר הכותל ציר הוא

וכל העם מתפללים בו

ומכל העולם מגיעים אליו

ומכל הדתות עורגים אליו

 

כותל אשר בך נוסך שלווה

וההרגשה אותך מלווה

כותל אליו כולם נוהרים

ובתוך סדקיו כולם נוברים

 

אבן על אבן ניצבים

ובניהם פורחים החצבים

ועל כן כולם ממהרים

ותמיד בכותל נפגשים