לא נותר בעם תום
אולם נוסף הצבע הכתום.

לא נותרה בעם התחברות
וכאחוזי תזזית עסוקים בהתנתקות.

מתחברים או מתנתקים
ואת עיקר העם שוכחים.

קשה היא הפרידה ואין נחמה
אך קשה שבעתים היא המלחמה.

מלחמה רווית דעות ודם
אך בין אחים אין תכלית לכל הדם...

 

מתוך ספרי " רחשי לב "