יש בי אהבה / היא עצורה ;
יש בי גם תשוקה / היא אדירה ;
נמאס לשיר בסולו - אנ`לא משדר במונו -
- רוצה שוב להרגיש - עצירות זה עסק ביש.
אני-פקוק-אני-בלום-אני-מרגיש-קצת-כמו-סתום.
אני מוזר?-אני סוטה?-לכולנו-זה-קורה!
אני שקט?-אני-שובב?
ר ו צ ה ל ה י ו ת ש ו ב מ א ו ה ב !