את שתיקותיי

לך אתן

כמו היו

סיפור לא גמור

את חטאיי

אמסור לך

שתגאלי אותי

ושנינו שוב ניוולד

אל מול חיים,

שלא יכולנו להם

אל תקוות, שסופן כישלונות

את אהבתי אמסור לך

במכתבים תלושים

בין השורות

בין הפרחים

כמו היינו שניים

שיכולים להאמין

שיש לנו סוף טוב

לך אתן את דרכי

ממנה סטיתי

את תפילותיי

אותן הפרתי

אל מול קסמך

אמסור לך, בספר נעול

אל תבקשי ממני

לחזור שנית

לך אתן, את נדריי

שיכורים נהיה מול הים

מטפטפים דם

את תגאלי אותי מכאביי

את פצעיי, תנקי

לך אמסור, את תשוקותיי

לגאול אותי מנשמתי

פיסות חיי, מונחות בידך

את יכולה לצייר אותי מחדש

לפסל את שבילי, ביתי, מיטתי

כמו שני שיכורים

ננוע בצד הדרך

נבקש מאנשים, שיקחו אותנו

אל מקום משם

אפשר לראות את החיים, בלי פחד

בלי שנצטרך להדליק את האור

יושבים ומעשנים בשקט

זה הזמן הכי נכון, כתוב בפרסומת

גיבורים של רגע, הפכו לגיבורים נצחיים

ואנחנו נאבדים בתכלית,

בגוף שמן בפנים חבוטות

לך אמסור את תפילתי

לך אכתוב את נדריי

חטאיי יהיו לך לספר שירים

בואי איתי, נשרוף ביחד את הנצח שלנו

נשאיר את ההבטחות למאמינים

לכל אחד יש פשעים בראש

לכל אחד יש סכינים מדממים בתוך הבטן

תגאלי אותי שאוכל להיוולד שנית, איתך