שוב אותם החיים

 

שוב, אני בוהה בקירות.

שוב, אני עם אותן מחשבות.

שוב, לקחו לי הכל.

שוב, אתה הגדול.

 

שוב, אני רוצה לצאת.

שוב, "אין עם מי כעת".

שוב, אותה תחושת ייאוש ואבדון,

שגורמת לי לחזור

ולחשוב,

לחזור ולחשוב,

במעגלים:

 

למה אני?