לעולמי עד

 

תכתוב עליי

תכתוב עליי מילים יפות

שיימלאו

את החלל הריק

בינינו

 

תכתוב עליי

תכתוב עליי מילים יפות

שיישברו

את המחסום הזה

בינינו

 

שיחדרו בי

וישתקעו בי

לעולמי עד

 

תפרוט עליי

תפרוט עליי מנגינות

שייתקנו

את כל השקרים

שבראת

 

שיחדרו בי

וישתקעו בי

לעולמי עד

 

תכתוב עליי

תכתוב עליי מילים יפות

שיימלאו

את החלל הריק

בינינו