אותם רגעים
הזמנים רק שונים
התקוות מזמן
התעופפו עם הרוח

ליבי השבור
לא מוצא מרפא
אילו יכל היה רוצה רק לנוח

ועכשיו נמצאת פה לבד
להתמודד עם המצב
השמש שלי שמאירה את חיי
נעלמה.

חשוך וקר כוכבים למעלה
מנסים לחפות המצב
להראות שיש דברים טובים.
שלפעמיים חלומות מתגשמים

צוחקת חזק
צחוקי הוא מוזגם
מסתיר בתוכו ים של כאב
אין לי שמחה
ואין דאגה.
רק רוצה להניח הראש
להיעלם..