סירנה מרחוק ציפצופה מעומעם
עוד מישהו אולי הגיע תורו
לעלות לגן הפרחים של כבודו

שרוע על הכביש הנהג מגמגם
אוי כמה מסכן
הוא מחויר כך פיתאום
שדופק הילד נאלם דום

מרחוק שומעת בכי חזק
צרחקה צעקה אמא בוכה
בן שלי קטן אהוב
הבטחת שאליי תשוב

באמצע הקיץ הגשם יורד
לא יכול להתאפק האבל כבד
הרוח מנחמת שורקת חרישית
טוב לו למעלה טוב לו למעלה טוב.

האמא בוכה ענייה אדומות
דמעותיה החמות יורדות על הכביש
מתערבבות עם הדם הוא נהייה סמיך.

הרחוב הרועש משתתק כך פיתאום
צחוק של ילד חסר
והוא לעולם לא יחזור.