נוגות של יום האתמול

נפגשות עם המחר.

נוגות של יום האתמול

יישארו בלבנו לעד.

כמו גלים וחולות סוערים,

ימי שמש חמים בהירים.