ארצי

 

הרים גבעות, ימים ובקעות

אין כמו ארצי, בכל ארצות

אויר הרים, לחות מישור

חום חמסין, לפעמים גם כפור

אוהב את ארצי, ארץ חמדה

ארץ קדושה, ללא גבול ומידה

 

ואף שתאמר, שאף ארצך

שופעת מטוב וגם אויר צח

באמת לא אוכל, לענות תשובה

כי אין להסביר, הרגשת הנשמה

ורק יהודי, בין קט וקשיש

בבינת הלב, יוכל זאת להרגיש