הרגשות מעורפלים הם קשה לי להביעם

אפשר העט והנייר על ידם הלב ינעם

הספקות קשות נורא מי יוכל להתירם

רק אבינו במרומים אל גדול נישא ורם

      

       

 כאשר הגוף חולה אפשר לקחת תרופה

אבל אם הלב חולה מי ישלח לו רפואה

לו ידעתי זאת עשיתי לרפאות נפשי העגומה

שתזהר כמו פעם כזוהר הרקיע שמיימה

       

הדמעה כמעט יורדת מתאפק שלא לבכות

תפלתי אליך אבא שאותך אוכל לראות

הדמעה בסוף יורדת בלי רשות ובקשה

אך בה אני שמח כי נפשי בך רגשה