היית שלי ואיבדתי אותך

אני לא יודעת אם זה משחקי אגו או רחשים של הלב

אבל אני יודעת שעכשיו קצת כואב

אני רק רוצה להגיד לך

שאני כבר לא כועסת.

בעצם אני חושבת שאף פעם לא כעסתי,

יותר הייתי עסוקה בזה שאני צריכה לכעוס, ולא באמת במה שאני מרגישה

אני כל הזמן עסוקה באיך שהסביבה תגיב, ובאיך שזה יראה

אבל זה כבר לא משנה נכון ?

אתה לא תחזור להיות שלי...

הה "להיות שלי" איזה ביטוי שתלטני ורכושני

.כאילו אתה איזה חפץ שנלקח

אני מנסה לפענח את מה שאני מרגישה..

אולי זה בגלל שאני רגילה לקבל כל מה שאני רוצה...

אולי...כשהיית שלי כבר לא רציתי, ועכשיו כשאתה כבר לא איתי, אני רוצהה!

יותר מכל דבר אחר! אתה חסר

אבל אלו אמרות שווא , זה כבר לא יעזור ,

כי אתה פגוע. ואני צריכה להיות פגועה

ונחזור לשלטון הסביבה