נוושיי ------

סתם אחת שבא לה לכתוב ורוצה שיגיבו

אהובי שהלך בלי להפרד

שלמות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה