עומדת על צוק

תחושת סוף העולם,

סחרחורת קלה.

הרוח נושקת בעורפי,

ידי עולות אט אט מעלה

נפרסות כציפור דואה .

עוצמת עייני

מוצאת איזון

ושטה בדמיוני.