כבר התרגלתי...

חייבים להתרגל,אם לא מתרגלים נופלים,נשברים,נגמרים.

אז מתרגלים,גם אני התרגלתי,

התרגלתי לשפה להתנהגות

התרגלתי לחולי ולבריאות

התרגלתי שיש מותר ויש אסור

התרגלתי שיש חייב בלי שום ויתור

התרגלתי להתנהג בצורה מסוימת

התרגלתי כשצריך גם להיות מאיימת

התרגלתי לשנוא התרגלתי לאהוב

התרגלתי לשקר וכשאין ברירה לגנוב

התרגלתי לצחוק מדברים מסוימים

התרגלתי לאכול את מה שאוכלים

התרגלתי ללכת לאן שהולכים

התרגלתי להיות עם אותם האנשים

התרגלתי כשאין והתרגלתי שיש

התרגלתי להיות חצופה ולפעמים להתבייש

התרגלתי לקדמה ולשנוא את הטיפש

התרגלתי כל יום עצמאות לעשות על האש

התרגלתי לחשוב בצורה מסוימת

התרגלתי להתייחס לאנשים תמיד עם דעה קודמת

התרגלתי לעשות מה שאמא ואבא אומרים

התרגלתי לחשוב כמו שכולם חושבים

להכל התרגלתי, גם לעולמנו שאבד,

אבל אני אף פעם לא מצליחה להתרגל

                   להיות לבד.

 

                                                                                   אביה.