מי ינחם אשה חזקה

אימו של קורבן חלומות?

מי ימחה ליונה גלמודה

דמעה של עיניים כבויות?

 

מי? הו, מי? מי?

דממת אלחוט במצולות

מי? הו, מי? מי?

לטיפה אבודה בחולות

 

מי יעסה לב מפרפר

בימים של ידיים קפואות?

מי ילווה פסיעתו הדלה

של קבצן משולל רחובות?


מי יאחה את כנפי הפרפר

שאולף לרחף בלילות?

מי ישכך זעקות אלמנה

לאחר שיגוזו פקודות?

 

מי? הו, מי? מי?

דממת אלחוט במצולות

מי? הו, מי? מי?

לטיפה אבודה בחולות